නොරොච්චෝල හෙට සිට වසා දමයි.. රටම විදුලි අර්බුදයක..

දැනට ක‍්‍රියාත්මක කර ඇති අකුරට වැඩ කිරීමේ වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයට පිලිගත හැකි විසදුමක් අද දිනය තුල නොලදහොත් හෙට (12) දිනයේ සිට නොරොච්චෝ‍ල තාප විදුලි බලාගාරයේ වැඩ නවතා දැමීමට විදුලි ඉංජිනේරුවන් තීරණය කර තිබේ.

ඔවුන් පෙන්වා දෙන්නේ නොරොච්චෝ‍ල බලාගාරයට පරිසර අධ්‍යයන
වාර්තාවක්ද නොමැති තත්වයක් යටතේ ක්‍රියාත්මක කිරීම රාජකාරියට පටහැනි බවයි.

එනිසා විදුලි බලාගාරයේ රාජකාරී කටයුතුවලින් ඉවත්වීමට තීරණය කලේ යයි විදුලි ඉංජිනේරු සංගමය කියා සිටී.

මෙරට විදුලි අවශ්‍යතාවයෙන් 50%කට ආසන්න ප‍්‍රමාණයක් නිපදයන්නේ මෙම බලාගාරයෙනි.