කැබිනට් මණ්ඩලය නීති විරෝධීයි…- රතන හිමි

අද පවතින කැබිනට් මණ්ඩලය නීති විරෝධී යයි එක්සත් ජාතික පක්‍ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී පූජ්‍ය අතුරලියේ රතන හිමියන් පවසති.

උන් වහන්සේ පෙන්වා දෙන්නේ අද පවතින්නේ ජාතික ආණ්ඩුක් නොව එක්සත් ජාතික පක්‍ෂ ආණ්ඩුවක් බවයි.

එනිසා ව්‍යවස්ථාව අනුව කැබිනට් මණ්ඩලය 30 දක්වා අඩු
කරන්නැයිද ඉල්ලා සිටින බව උන් වහන්සේ කියා සිටිති.

රතන හිමියෝ මෙම අදහස් පල කරන ලද්දේ දෙරණ නාලිකාවේ පැවති ‘360’ වැඩසටහන සමගින් අදහස් පල කරමිනි.