දිගින් දිගටම ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතා තමන් නොසලකා කටයුතු කිරීම සම්බන්ධයෙන් හිටපු ජනාධිපතිනි චන්ද්‍රිකා කුමාරතුංග මහත්මිය දැඩි කෝපයට පත්ව සිටින බව වාර්තා වේ. තමන්ට මුණගැසීමට අවස්ථාවක්ල බානොදීම සහ දුරකතන ඇමතුම්වලට පිළිතුරු නොදීම සම්බන්ධයෙන් හිටපු ජනාධිපතිනිය සිය හිතවතුන් සහ සමීප ඇමැතිවරුන් සමඟ ජනාධිපතිවරයාට දෝෂාරෝපණය කර තිබේ. පසුගිය ජූනි මස මුල් සති දෙකේ දී හිටපු ජනපතිනිය ලන්ඩනයේ රැදී සිටිය දී ජනාධිපතිවරයාගෙන් උපකාරයක් ලබාදෙන්නැයි ඉල්ලා සිටි හිතවතකුට හිටපු ජනපතිනිය කියා ඇත්තේ මෛත්‍රි දැන් තමා කියන දේ නාහන බවයි. ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවාව සම්බන්ධ කටයුත්තකට ජනාධිපතිවරයා මුණැගසීමට අවස්ථාවක් ලබාදෙන්නැයි එම හිතවතා ඉල්ලූ අවස්ථාවේ දී තමන්ටවත් ඔහු මුණගැසීමට අවස්ථාවක් නොලැබෙන බව ඇය කියා ඇත. පෞද්ගලිකව මුණගැසීමට ඉල්ලූ අවස්ථාවල පවා ජනාධිපතිවරයා රාජිත හෝ දුමින්ද යන ඇමැතිවරුන් ද කැඳවාගෙන පැමිණෙන බව කියා ඇති හිටපු ජනපතිනිය බොහෝ අවස්ථාවල දී රාජිත අසළින් හිඳුවා ගැනීම මෛත්‍රිගේ පුරුද්දක්ව ඇති බවත් කියා තිබේ. මෛත්‍රී ජනපති පුටුවේ වාඩි කරවීමට වැඩි වැඩ කොටසක් ඉටු කළේ තමා බවත් මෛත්‍රිට ඕනෑ විදියට නටන්නට ඉඩ දිය නොහැකි බවත් කියා ඇති හිටපු ජනපතිනිය නටන්න ගියොත් කරන්න ඕනෑ දේත් තමා දන්නා බවත් අනතුරු අඟවා ඇත. ප්‍රදීප් අනුර කුමාර – seba.lk

දිගින් දිගටම ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතා තමන් නොසලකා කටයුතු කිරීම සම්බන්ධයෙන් හිටපු ජනාධිපතිනි චන්ද්‍රිකා කුමාරතුංග මහත්මිය දැඩි කෝපයට පත්ව සිටින බව වාර්තා වේ.

තමන්ට මුණගැසීමට අවස්ථාවක්ල බානොදීම සහ දුරකතන ඇමතුම්වලට පිළිතුරු නොදීම සම්බන්ධයෙන් හිටපු
ජනාධිපතිනිය සිය හිතවතුන් සහ සමීප ඇමැතිවරුන් සමඟ ජනාධිපතිවරයාට දෝෂාරෝපණය කර තිබේ.

පසුගිය ජූනි මස මුල් සති දෙකේ දී හිටපු ජනපතිනිය ලන්ඩනයේ රැදී සිටිය දී ජනාධිපතිවරයාගෙන් උපකාරයක් ලබාදෙන්නැයි ඉල්ලා සිටි හිතවතකුට හිටපු ජනපතිනිය කියා ඇත්තේ මෛත්‍රි දැන් තමා කියන දේ නාහන බවයි.

ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවාව සම්බන්ධ කටයුත්තකට ජනාධිපතිවරයා මුණැගසීමට අවස්ථාවක් ලබාදෙන්නැයි එම හිතවතා ඉල්ලූ අවස්ථාවේ දී තමන්ටවත් ඔහු මුණගැසීමට අවස්ථාවක් නොලැබෙන බව ඇය කියා ඇත.

පෞද්ගලිකව මුණගැසීමට ඉල්ලූ අවස්ථාවල පවා ජනාධිපතිවරයා රාජිත හෝ දුමින්ද යන ඇමැතිවරුන් ද කැඳවාගෙන පැමිණෙන බව කියා ඇති හිටපු ජනපතිනිය බොහෝ අවස්ථාවල දී රාජිත අසළින් හිඳුවා ගැනීම මෛත්‍රිගේ පුරුද්දක්ව ඇති බවත් කියා තිබේ.

මෛත්‍රී ජනපති පුටුවේ වාඩි කරවීමට වැඩි වැඩ කොටසක් ඉටු කළේ තමා බවත් මෛත්‍රිට ඕනෑ විදියට නටන්නට ඉඩ දිය නොහැකි බවත් කියා ඇති හිටපු ජනපතිනිය නටන්න ගියොත් කරන්න ඕනෑ දේත් තමා දන්නා බවත් අනතුරු අඟවා ඇත.

ප්‍රදීප් අනුර කුමාර
– seba.lk