චන්ද්‍රිකා හකීම්ට එරෙහිව අල්ලස් කොමිසමට !

නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත්‍ය රාවුෆ් හකීම් මහතාට එරෙහිව හිටපු ජනපතිනී චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරණතුංග මහත්මිය අල්ලස් කොමිසමට යාමට සැරසෙන බව වාර්තා වේ.

ඒ අත්තනගල්ල ප්‍රදේශයේ ක්‍රියාත්මක කරන ලද ජල ව්‍යාපෘතියකදී හිටපු අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ හා අමාත්‍ය රාවුෆ් හකීම් මහතා එක්ව මුදල්
අවභාවිතයක් සිදුකර ඇති බව පවසමිනි.

අදාළ ජල යෝජනා ක්‍රමය සඳහා රුපියල් බිලියන 35ක මුදලක් වැයවන බවට අමාත්‍ය රාවුෆ් හකීම් මහතා හා හිටපු අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා විසින් ඇස්තමේන්තු කර එය ඉදිකිරීම් ආරම්භ කර ඇති බව පැවසේ.

ඒ සම්බන්ධයෙන් පසුව සිදුකළ සොයා බැලීමකදී එම ජල යෝජනා ක්‍රමයට වැයවන මුදල බිලියන 18ක් බව හෙළිවීමෙන් පසුව හිටපු ජනපතිනිය ඒ සම්බන්ධයෙන් විරෝධය දක්වා තිබේ.

පසුගිය රජය සමයේ සිදු කර ඇති මෙම අක්‍රමිකතාව සම්බන්ධයෙන් හිටපු ජනපතිනිය වත්මන් ජනපති හා අගමැතිවරයාට පැමිණිලි කර ඇතත් එය සොයා නොබලා අදාළ ව්‍යාපෘතිය ඉදිරියටත් කරගෙනයාමට අමාත්‍ය රාවුෆ් හකීම් මහතාටම අවස්ථාව ලබාදීමට කටයුතු කිරීම නිසා හිටපු ජනපතිවරය හා මීට එරෙහි පිරිස් මෙසේ අල්ලස් කොමිසමට යාමට සූදානම් වන බව පැවසේ.

සිද්ධිය සම්බන්ධ පැමිණිල්ලට හිටපු ජනපතිනිය හා මීට එරෙහි කණ්ඩායම ලබන බ්‍රහස්පතින්දා මේ සම්බන්ධ පැමිණිල්ල අල්ලස් කොමිසමට ගොනු කිරීමට සැලැසුම්කර ඇතැයි ද වේ.

- srilankamirror