ග්ලයිෆොසෙට් පිළිකා කාරකයක් බවට ඇමරිකානු අධිකරණයකින් තීන්දුවක් !

ග්ලයිෆොසෙට් අඩංගු වල් නාශක පිළිකා සඳහා හේතු වී ඇති බවට කැලිෆෝනියා ප්‍රාන්ත ජූරි සභාවක් තීන්දු කර ඇත.

ග්ලයිෆොසෙට් පිළිකා සඳහා හේතු වූ බවට එල්ල වන චෝදනා සම්බන්ධව පළමු නඩු විභාගය මෙය වීම විශේෂත්වයක් වේ.

ග්ලයිෆොසෙට් අඩංගු වල් නාශක සිය පිළිකා රෝගයට හේතු වූ බව පවසන පුද්ගලයෙකුට ඩොලර් මිලියන 289ක වන්දි මුදලක් ප්‍රදානය කරන ලෙස අමෙරිකානු අධිකරණයක්  එරට කෘෂි රසායන සමාගමට නියෝග කර තිබේ.

කැලිෆෝනියා ප්‍රාන්ත ජූරිසභාවක් විසින් දෙනු ලැබූ ඓතිහාසික නඩු තීන්දුවක් වන මෙහිදී වල් නාශකවල අනතුරුදාය මට්ටම සම්බන්ධව පාරිභෝගිකයින්ට නිසි ලෙස දැනුවත් කිරීමට සමාගම අපොහොසත් වී ඇති බව හඳුනා ගැනුණා.

කෙසේ වෙතත් ග්ලයිෆොසෙට් පිළිකා සඳහා හේතු වන බවට එල්ල වන සියලු චෝදනා කෘෂි රසායන සමාගම ප්‍රතික්ෂේප කරන අතර නඩු තීන්දුව සම්බන්ධව ඔවුන් අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කිරීමට සූදානම් සිටින බව විදෙස් මාධ්‍ය වර්තා කර ඇත.

මෙහිදී අදාළ වන්දි මුදල ප්‍රදානය කරන ලෙස නියම කෙරුණේ ඩ්වේන් ජොන්සන් නැමති පුද්ගලයෙකුට වන අතර ඔහු අමෙරිකාව තුළ මේ  ආකාරයේ සිදුවීම් සම්බන්ධව යුක්තිය අපේක්ෂා කරන 5000ක පමණ පිරිස අතුරින් අයෙක් බව සඳහන් වේ.