රට පුරා වෛද්‍යවරුන් වැඩ වර්ජනයේ.. රෝහල් කටයුතු අඩාලයි..

වෛද්‍යවරුන් විසින් අද දිනයේ රට පුරා රජයේ හා පුද්ගලික රෝහල්වල වැඩ වර්ජනයක් ආරම්භ කර තිබේ.

ශ‍්‍රී ලංකාව හා සිංගප්පූරුව අතර අත්සන් කර ඇති වෙළෙඳ ගිවිසුමට
විරෝධය පෑම ඇතුළු කරුණු 10ක් මුල් කොට මෙම විරෝධතාවය පැවැත්වෙයි.

අද පෙරවරු 08.00ට ආරම්බ කරන ලද මෙම වර්ජනය හෙට පෙරවරු 08 දක්වා ක‍්‍රියාත්මකය.

රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය පවසන්නේ හදිසි රෝගී ප්‍රතිකාර, මාතෘ, ළමා, ත්‍රිවිධ හමුදා රෝහල්, පිලිකා රෝහල, වකුගඩු රෝහල් සාමාන්‍ය පරිදි ක‍්‍රියාත්මක බවයි.

සිංගප්පූරු වෙළෙඳ ගිවිසුම, නව දේශීය ආදායම් පනත, වෛද්‍ය අධ්‍යාපනයේ අවම ප්‍රමිති ගැසට්‌ පත්‍රය නිකුත් නොකිරීම, වෛද්‍ය සභා පුරප්පාඩු තනතුරු පිරවීම ප්‍රමාද කිරීම, ජාතික වැටුප් ප්‍රතිපත්තිය උල්ලංඝනය, වෛද්‍යවරුන්ගේ දීමනා යාවත්කාලීන නොකිරීම, වෛද්‍යවරුන්ගේ දරුවන්ට පාසල් ලබා දීමේදී නොසලකා හැරීම ආදී කාරණා සම්බන්ධයෙන් මෙම වර්ජනය පැවැත්වෙයි.