ඉන්දියාවේ රසායනික අපද්‍රව්‍ය පුත්තලමට ගොඩ ගසයි

පුත්තලම වෙරළ තීරයේ ස්ථාන කිහිපයකට ඉන්දියාවේ කේරළ ප්‍රාන්තයෙන් බැහැර කළ බවට සැක පළ කරන සායනික අපද්‍රව්‍ය තොගයක් ගොඩ ගසා තිබේ.

පුත්තලම - පෙරියපල්ලිය, චින්නපල්ලි, පල්ලියවත්ත, කන්දදූව වැනි
ප්‍රදේශවලට මෙලෙස සායනික අපද්‍රව්‍ය ගොඩගසා ඇති බවයි සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරිය සඳහන් කළේය.

සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරියේ සාමාන්‍යාධිකාරී ආචාර්ය ටර්නි ප්‍රදීප් කුමාර, අදාළ අපද්‍රව්‍ය ඇල්ලීමෙන් වළකින ලෙස එම ප්‍රදේශවල පදිංචිකරුවන්ගෙන් ඉල්ලීමක් කළේය.

පුත්තලම වෙරළ තීරයේ ස්ථාන කිහිපයකට ගොඩ ගසා තිබෙන ඉන්දියාවේ කේරළ ප්‍රාන්තයෙන් බැහැර කළ බවට සැක පළ කරන සායනික අපද්‍රව්‍ය තොගය පිළිබඳ සොයා බැලීම සඳහා විශේෂ කණ්ඩායමක් එහි පිටත් කර හැරීමට සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරිය තීරණය කර තිබේ.

විශේෂ පුහුණුවක් ලද 5 දෙනෙකුගෙන් යුත් කණ්ඩායමක් අද පෙරවරුවේ මෙලෙස එම අපද්‍රව්‍ය ගොඩගසා ඇති වෙරළ තීර වෙත යාමට නියමිත බව එහි සාමාන්‍යාධිකාරී ආචාර්ය ටර්නි ප්‍රදීප් කුමාර මහතා සඳහන් කළේය.