මැති ඇමති වැටුප දෙගුණයකින් වැඩි කිරීම පක්ෂ නායක රැස්වීමේදී ඒකමතිකව අනුමතයි… දිනෙෂ්, අනුරත් අත් උස්සයි…

මැති ඇමතිවරුන්ගේ වැටුප් වැඩි කිරීමට පසුගිය මස (ජුලි) 17 දා පැවති පක්‍ෂ නායක රැස්‌වීමේදී ඒකමතිකව අනුමත වූ බව සභානායක, රාජ්‍ය ව්‍යවසාය සංවර්ධන ඇමැති ලක්‍ෂමන් කිරිඇල්ල මහතා පවසයි.

දිවයින පුවත්පත සමග අදහස් පලකරමින් කිරිඇල්ල ඇමතිවරයා වැඩිදුරටත් සදහන් කර ඇත්තේ, ඒකාබද්ධ විපක්‍ෂයේ කණ්‌ඩායම් නායක
දිනේෂ් ගුණවර්ධන මෙන්ම ජනතා විමුක්‌ති පෙරමුණේ නායක අනුර කුමාර දිසානායක යන මහත්වරු ද ඊට අනුමැතිය ලබාදුන් බවයි.

යෝජිත වැටුප් වැඩිවීමට අනුව පාර්ලිමේන්තු මැති ඇමතිවරුන්ගේ වැටුප දෙගුණයකින් වැඩිවීමට නියමිතය.