මත්තල ඉන්දියාවට දීම ස්ථීරයි – ඉන්දීය මාධ්‍ය කියයි

මත්තල ගුවන් තොටුපල ස්තීරවම ඉන්දියාවට ලබා දෙන බව ඉන්දීය මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.

ශ‍්‍රී ලංකා රජයේ උසස් නිලධාරියෙකු උපුටා දක්වමින් ‘ද හින්දු’ පුවත්පත මේ බව වාර්තා කර ඇත.

70%ක කොටස් ඉන්දියාවට හිමිවන ලෙස ඉන්දීය ශ‍්‍රී ලංකා ඒකාබද්ද ව්‍යාපෘතියක් ලෙස මෙය සිදු කරනු ඇති බවද වාර්තාවේ දැක්වෙයි.

මේ සම්බන්දයෙන් දැනටමත් එකගතාවයකට පැමිණ අවසන් බව ඉහත නිලධාරියා උපුටමින් එම වාර්තාව වැඩි දුරටත් සදහන් කර ඇත.