ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රීලාටත් විශ්‍රාම වැටුපක් – එජාප මන්ත්‍රීගෙන් යෝජනාවක්

ප්‍රාදේශීය සභාවට දෙවතාවක් තේරී පත් වූ මන්ත්‍රීවරුන් සඳහා විශ්‍රාම වැටුපක් ලබාදෙන ලෙස කහවත්ත ප්‍රාදේශීය සභාවේ එක්සත් ජාතික පක්ෂ මන්ත්‍රී ශාන්ත ගුරුගේ මහතා සභාව රැස්වූ අවස්ථාවේදී ඉල්ලීමක් කර ඇත.

එහිදී අදහස් දක්වමින් මන්ත්‍රීවරයා සදහන් කර ඇත්තේ, පාර්ලිමේන්තු
මන්ත්‍රීවරුන්ට වසර පහක් ගියත් විශ්‍රාම වැටුපක් ලැබෙන බවත්, ජීවිත කාලයම දේශපාලනය කරත් ප්‍රාදේශී්‍ය දේශපාලනඥයන්ට අවසානයේ ඉතිරි වන්නේ කණගාටුව පමණක් බවයි.

සුළු වැටුපක් ලබන ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රීවරුන්ට විශ්‍රාම වැටුපක් ලබාගැනීමට අවශ්‍ය කරන ක්‍රමවේදයක් සැකසීම සඳහා අදාළ අංශවලට දැනුම් දෙන ලෙස ඉල්ලා සිටි ඔහු, කහවත්ත ප්‍රාදේශීය සභාවට පමණක් නෙමෙයි. පොදුවේ රටේ සෑම ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රීවරයෙකුටම එය ලැබිය යුතුයි” යැයි පැවසීය.