සුදර්ශනී ඩාර්ලි පාරෙන් නෙළුම් මාවතට…

කටාන ශ්‍රීලංකා නිදහස් පක්‍ෂ සංවිධායිකා සුදර්ශිනී ප්‍රනන්දුපුලේ මන්ත්‍රීවරිය සහ ආධාරකරුවන්  ශ්‍රීලංකා  පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ සමග ඉදිරි  දේශපාලන කටයුතු සිදුකිරීමට තීරණය කර ඇතිබව එම පක්ෂයේ අභ්‍යන්තර ආරංචි මාර්ග පවසයි.

ශ්‍රීලංකා පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ සැප්තැම්බර් මස 5 වනදින  කොළඹදී පවත්වන ජනබල මෙහෙයුමේ  සංවිධාන කටයුතු
සාර්ථක කරගැනීම සදහා එම පක්ෂයට සම්බන්ද  ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ පාර්ලිමේන්තු පළාත් සභා මන්ත්‍රීවරු පළාත්පාලන ආයතන ප්‍රධානින් සමග එම පක්ෂයේ ජාතික සංවිධායක බැසිල් රජපක්ෂ මහතා ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද සවස 4.00 ට නෙලුම් මාවත කාර්යාලයේ පැවති සාකච්චාව සදහා   සුදර්ශිනී ප්‍රනන්දුපුලේ මන්ත්‍රීවරියද ඇරයුම් ලැබ පැමිණ ඇත.