මහරගම “සර්” සභාපති නිසා තවත් ගැටළුවක්

මහරගම නගරයේ විශාල ලෙස කසළ ගොඩගැසී ඇති බව වාර්තා වෙනවා.

මේ හේතුවෙන් මහජනතාව දැඩි පීඩාවට පත්ව සිටින බව සඳහන්.

මහරගම නගරය හා ඒ අවට එලෙස කසළ ගොඩගැසී ඇත්තේ නගර
සභාවේ සේවකයින් සේවයට වාර්තා නොකිරීම හේතුවෙන්.

මහරගම නගර සභාවේ සභාපති ටිරාජ් ලක්රුවන් විසින් කම්කරුවන් සිව් දෙනෙකුට පහර දීමේ සිද්ධියක් පදනම් කර ගනිමින් නගර සභා සේවකයින් දින කිහිපයක සිට සේවයට වාර්තා කිරීමෙන් වැලකී සිටීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

මේ හේතුවෙන් නගරයේ බොහෝ ස්ථානවල කැළි කසළ ගොඩගැසී ඇති බව පැවසෙනවා.

කෙසේ වෙතත් මහරගම නගර සභාවේ ලේකම් විනීතා ඈපා පවසා ඇත්තේ, ඉවත් කිරීම සිදුකිරීමට සේවකයින් දිනටමත් එකඟ වී ඇති බවයි.

gossip lanka