ආණ්ඩුව ගෙදර යනතුරු සටන ඉදිරියට

රජයට එරෙහි ජනතාවට රජය කුමන අයුරින් බාධා කළත් ඒ බාධාවන් සියල්ල ශක්තියක් කරගෙන මේ රජය ගෙදර යන තුරු මේ සටන අත්නොහරින බව හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ඊයේ (5) සඳහන් කළේය. වත්මන් රජය ඉල්ලා අස්විය යුතු බවට බල කරමින් ඊයේ (5) කොළඹට පැමිණි ලක්ෂ 5කට ආසන්න ජනතාව ධෛර්යමත් කරමින්
ඔවුන් සමග අදහස් හුවමාරු කරගනිමින් රාජපක්ෂ මහතා මේ බව සඳහන් කළේය. රාජපක්ෂ මහතා මෙහිදී ජනතාවගෙන් ප්‍රශ්න කිහිපයක්ද ඇසීය.

රාජපක්ෂ මහතා - අද ඔයාලා කොළඹට ආවේ ඇයි?

ජනතාව - ආණ්ඩුවට ගෙදර යන්න කියන්න.

රාජපක්ෂ මහතා - අද ඔයාලා යන්නේ නැද්ද?

ජනතාව - නෑ නෑ මේ යමපාලන ආණ්ඩුව ගෙදර යනකම් අපිත්  කොළඹින් යන්නේ නෑ.

රාජපක්ෂ මහතා - හොඳයි ඔහෙලා එහෙම කියනවා නම් මමත් අද ඔයාලා එක්ක කොළඹ නගරයේ රැය පහන් කරනවා.

ජනතාව ප්‍රීති ඝෝෂා නගමින් කෑකෝ ගැසීම නිසා ඉන් පසු රාජපක්ෂ මහතා සඳහන් කළ අදහස් පැහැදිලි නැත.

ජයසූරිය උඩුකුඹුර


gossip lanka