ඇමැතිවරුන් පිටරට යද්දී නිලධාරීන් ගෙනයන්න ජනපති තහනන් කරයි

තවිදේශ සංචාරවලට යෑමේදී කිසිදු පදනමකින් තොරව අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන් ඇතුළු සිය කාර්ය මණ්ඩලවල නිලධාරීන් ගෙනයෑමෙන් වළකින ලෙස ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතා සියලු ඇමැතිවරුන්ට නියෝග කර තිබේ.

බොහෝ ඇමැතිවරුන් විදේශගත වීමේදී කිසිදු අදාළත්වයක් නොමැතිව සිය පෞද්ගලික කාර්ය මණ්ඩලවල නිලධාරීන්
ගෙනයෑම පිළිබඳව අමාත්‍යාංශවලින් ලැබී ඇති තොරතුරු පදනම් කරගනිමින් ජනාධිපතිවරයා මෙම නියෝගය කර ඇත.

යම් ලෙසකින් එවැනි නිලධාරීන් විදේශගත වන්නේ නම් ඊට වැය වන මුදල් අමාත්‍යාංශයෙන් හෝ රජයේ මුදල්වලින් නොගෙවන ලෙසද ජනාධිපතිවරයා වැඩිදුරටත් පවසා තිබේ.

- මවුබිම