අලුත් ව්‍යවස්ථාව පාර්ලිමේන්තුවට.. ජනමත විචාරණයක් කැදවයි

යෝජිත නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා කෙටුම්පත සදහා ජනමත විචාරණයක් කැදවීමට සූදානමක් ඇති බව ඉහල පෙලේ දේශපාලන ආරංචි මාර්ග සදහන් කරයි.

මෙම කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසු ජනමත විචාරණයක් සදහා යොමු කිරීමට අදහස් කර ඇත.

මේ සම්බන්ධයෙන් අගමැතිවරයා හා ආණ්ඩු පක්‍ෂයේ පක්‍ෂ නායකයන් අතර යම් සාකච්චාවක් සිදුව ඇත.

සභානායක ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතාද සදහන් කරන ලද්දේ නව ව්‍යවස්තා කෙටුම්පත මාසයක් තුළ ව්‍යවස්ථා සම්පාදන කමිටුවට ඉදිරිපත් කරන බවයි.