සෙබළෙකුගේ නිල ඇඳුම ගැලවීමට ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා

හමුදා සෙබලෙකුගේ නිල ඇඳුම ගැලවීමට නිසි ක්‍රමවේදයක් අනුගමනය කළ යුතුව ඇතැයි ද තමාට හිමි වී ඇති ෆීල්ඩ් මාෂල් තනතුරද අහෝසි කිරීම සඳහා විධිමත් ක්‍රියාවලියක් අනුගමනය කළ යුතුව ඇතැයි ෆීල්ඩ් මාෂල් සරත් ෆොන්සේකා මහතා පැවැසීය.

තමාගේ ෆීල්ඩ් මාෂල් තනතුර පිළිබඳ ඇතැම් පුවත් පත් වල එක
එක කතා ඵල වී තිබුණද ඒවා පිළිබඳව තමා සත්‍ය නොදන්නා බවද කියා සිටියේය.

තමාගේ ෆීල්ඩ් මාෂල් තනතුර අහෝසි කිරීමට තමා යුද්ධාධිකරණයට ගොස් එය කළ යුතුව ඇතැයි ද එයත් සම්ප්‍රධායික දීර්ඝ ක්‍රමවේදයක් යැයි ද පැවැසීය.

මේ රටේ හමුදාපතිවරයා විවේචනය කිරීමට හෝ හමුදාවේ අඩුපාඩු පෙන්වාදීමට ඕනෑම පුරවැසියෙකුට අයිතියක් ඇතැයි ද ඒ අයිතියට අනුව තමා යම් යම් ප්‍රකාශ කළ බවද කියා සිටියේය.

ජනාධිපතිවරයාට අදාලව මතු ව ඇති කුමන්ත්‍රණ සිද්ධිය පිළිබඳ විධිමත් මා සාධාරණ පරීක්ෂාවක් කළ යුතු බවද ෆොන්සේකා මහතා පැවැසීය.

සත්‍ය කියන්නේ අදාල කුමන්ත්‍රණයක හෙළි කළ පුද්ගලයාද නොමැති තමා නියෝජ්‍ය පොලිස්පත්වරයාද යන්න හෙළි කරගෙන වැරදිකරුට දැඩි දඬුවම් ලබා දිය යුතු බවද ඒ මහතා පැවැසීය.

මෙම කුමන්ත්‍රණය සත්‍ය එකක් නම් එය රටේ ආරක්ෂාව පිළිබඳව අසතුටුදායක ආරංචියක් බවත් තමාට නීතිය හා සාමය ඇමතිකම ලැබුණේ නම් මෙවැනි දෙයක් මතු වීමට ඉඩ නොදෙන බවද ෆීල්ඩ් මාෂල් සරත් ෆොන්සේකා මහතා තවදුරටත් පැවැසීය.