ක්‍රිකට් ආයතනයෙන් වංචා කිරීමට ගිය මුදල දෙගුණ වෙයි

පසුගියදා ශ්‍රී‍ ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ සිදු වීමට ගිය මූල්‍ය වංචාව කලින් වාර්තා වූ ආකාරයට ඩොලර් මිලියන 5.5ක් නොව ඩොලර් මිලියන 11.1ක් බවට cricketage.in වාර්තා කරයි.

එමෙන්ම, ආයතනයේ එක් නිලධාරියෙකු නොව නිලධාරීන් තිදෙනෙකු එම වංචාවට සම්බන්ධය බව එම වෙබ් අඩවියෙහි දැක්වේ.

සෝනි පික්චර්ස් නෙට්වර්ක්ස් ඉන්ඩියා සමාගම වෙත යවා ඇති පසුගිය සැප්තැම්බර් 04 දිනැති ලිපිය අදාළ ලිපියක් සැකකටයුතු බවට ද එහි සඳහන්ව ඇත.

එම ලිපිය සකස් කොට, පරීක්ෂා කර බලා අනුමත කළ බවට එහි අත්සන් තුනක් ඇති මුත්, කිසිදු නමක් සඳහන් කර නොමැත.

ශ්‍රී‍ ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ බැංකු ගිණුම් සම්බන්ධයෙන් පවතින ගැටළු හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවේදී ගෙවීම් සිදු කිරීමට අපහසු බව එයින් කියැවේ.

එම නිසා, එංගලන්ත සංචාරය වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය තීරණය කර ඇති ඩොලර් 187,084,75 ක මුදල ගෙවීම, ආයතනයේ ගනුදෙනු වසර 10කට අධික කාලයක් තිස්සේ සිදු කර ඇති, හොංකොංහි බැංකුවක් හරහා සිදු කරනු ඇති බව ද එම ලිපිය කියා සිටී.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයට විදේශ රූපවාහිනී ආයතනයකින් ලැබීමට නියමිත ඩොලර් මිලියන 5.5 ක මුදලක් වෙනත් ගිණුමකට බැර කිරීමට කටයුතු කර ඇත්තේ “හැකර්” කෙනෙකු විසින් බවට මතයක් ගොඩ නැගීමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ප්‍රධානීන් උත්සාහ ගනිමින් සිටින බව මේ අතර වාර්තා වේ.