ක්‍රිකට් ඇද වැටීමට වගකිව යුත්තේ කවුද..? කලක නිහැඬියාවකින් පසු හිටපු ක්‍රිකට් සභාපති තිලංග කට අරී

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම දිගින් දිගටම ලබන පරාජයන් වල වගකීම ක්‍රීඩා ආමාත්‍යංශ ලේකම්වරයා භාරගත යුතු බව හිටපු ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩළ සභාපති තිලංග සුමතිපාල මහතා පවසනවා.

මේ නිසා වහාම ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය පත්කර ගැනීමට කටයුතු කළ යුතු බව ඔහු කියා සිටියේය.

ඊයේ (20) පැවති සාකච්ඡාවකදි ඔහු මේ කියා
සිටියේය.

ශ්‍රීලංකා කණ්ඩායම මනා සැළසුමක් ඇතිව ඉදිරියට යා යුතු බවත් සුළු සුළු අඩුපාඩු විශාල වූ විට මෙම තත්වයට ඇද වැටෙන බවද ඔහු සඳහන් කළේය.

ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයාට ක්‍රිකට් ගැන සෙවීමට අමතරව වැඩ කටයුතු රාශියක් තිබෙන බවත් මේ නිසා ක්‍රීඩා 62ක් තිබෙන ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයේ ක්‍රිකට් වලට පමණක් ඇමතිකම් දැරීම අමතක කර ක්‍රීඩා වෙනුවෙන්ම අමාත්‍යවරයා කටයුතු කළ යුතු බවද පවසා සිටියේය

මේ අතර හිටපු අමාත්‍ය එස්බී දිසානායක මහාතද සඳහන් කරන්නේ වත්මන් ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයා මෙයට වගකිව යුතු බවයි.

ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය තෝරාපත් කරගැනීමේ නිලවරණය අමාත්‍යවරයා හිතාමතා කල් දමමින් සිටින බවත් එම අපරාධයේ ප්‍රතිඵල ලැබී තිබෙන බවද පවසා සිටියේය.