බස්නාහිර පළාත් සභා ගොඩනැගිල්ලට රන්වන් දොරක් සවි කරයි.. වියදම කෝටි එකහමරයි..

බස්නාහිර පළාත් සභාව වෙනුවෙන් ඉදිකල නව සභාව ගොඩනැගිල්ලේ ප්‍රධානම දොර සඳහා රුපියල් කෝටි එකහමාරක මුදලක් වියදම් කර ඇතැයි පළාත් සභා මන්ත්‍රී ලක්ෂ්මන් නිපුණආරච්චි චෝදනා කරයි.

ඔහු සදහන් කරන්නේ තමන් මේ සම්බන්ධයෙන් මහ ඇමති ඉසුර
දේවප්‍රිය මහතාගෙන් විමසූ ද ඔහු ප්‍රතිචාර දැක්වීමෙන් වැලකි සිටි බවයි.

රන් පැහැයෙන් යුත් මෙම දොර කෝට්ටේ යුගයේ කැටයම් ද යොදා අලංකාර කර ඇති.

මන්ත්‍රීවරුන් සඳහා එක් පුටුවක් ලක්ෂ 6.40ක් වැය කර පුටු ගෙන්වීම හේතුවන්ද පළාත් සභාව පසුගියදා වැඩි කතාබහකට ලක්විය.

- lankacnews