හිල්ටන්-හයට් හෝටල විකුණන්නත් පෙර ඇණගනී.. ප‍්‍රංශ සමාගමට ඩොලර් කෝටි 08ක් වන්දි ගෙවන්න ජාත්‍යන්තර අධිකරණය නියෝග කරයි..

කොළඹ හිල්ටන් හෝටලය හා ඉදි කෙරමින් ඇති හයට් හෝටලය රජය සතු කොටස් විකුණා දැමීමට රජය තීරණය කිරීමත් සමග අර්බුදකාරී තත්වයක් පැන නැගී ඇත.

ප‍්‍රංශ සමාගමක් විසින් හයට් හෝටල් සංකීර්ණය ඉදිකිරීම් කටයුතු කල අතර එම ඉදිකිරීම් නතර කිරීමට විරෝධය පල කරමින් ඔවුන් විසින් වන්දි ඉල්ලා සිංගප්පූරු අධිකරණයේ නඩු පවරනු ලැබ තිබින.

එම අධිකරණය විසින් ශ‍්‍රි ලංකා රජයට නියෝග කර
ඇත්තේ ප‍්‍රංශ සමාගමට වන්දි ලෙස ඩොලර් මිලියන 80ක් ගෙවීමටයි.

ඒ අනුව මෙම වන්දි මුලද මේ මුදල ගෙවීම අනුමැතිය ඉල්ලා ඇමැති ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා විසින් කැබිනට් පත‍්‍රිකාවක්ද ඉදිරිපත් කර ඇත.

හයට් හෝටලය පසුගිය ආණ්ඩුව යටතේ ඉදිකිරීම් ආරම්භ කළ අතර වත්මන් ආණ්ඩුව බලයට පැමිණි පසු ඉදිකිරීම් නවතනු ලැබීය.