‘ජමාල්’ ගේ කෘෘර ඝාතනයට ලංකාවේදී විරෝධය

ඔක්තෝම්බර් 02 වනදා තුර්කියේ සෞදි කොන්සෝල් කාර්යාලය තුළදී ඝාතනයට ලක්වූ  මාධ්‍යවේදී ජමාල් කෂලෝගී වෙනුවෙන් යුක්තිය පතා ඊයේ ශ්‍රී ලංකා සෞදි තානාපති කාර්යාලය ඉදිරිපිටදී විරෝධතාවයක් පැවැත්වුණි. මෙම විරෝධතාවයට මාධ්‍යවේදීන් විශාල පිරිසක් සිවිල් සංවිධාන සාමාජිකයන් මෙන්ම වෘත්තීය සමිති නායකයන් මෙන්ම දේශපාලන නායකයන්ද  සහභාගී වූහ. මෙම අවස්ථාවේදී මෙම කෘෘර
ඝාතනයට විරෝධය දක්වමින් ලියවිල්ලක් තානාපති කාර්්‍යාලයේ නිලධාරීන් වෙත බාරදෙන ලදී.
gossip lanka