මහින්දගේ මුල්ම ගමන දලදා වදින්නයි.. ජනගග ගලයි.. පාලනයට අමතර පොලිස් බල ඇණි කැදවයි..

අගමැති මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතා දලදා වහන්සේ වැද පුදාගෙන ආශිර්වාද ලබා ගැනීම සදහා ඊයේ පෙරවරුවේ මහනුවරර පැමිණියේය.

ඔහු පිලිගැනීම සදහා අති විශාල ජනතාවක් එක්ව සිටි අතර ඔවුන් පාලනය
කිරිම සදහා පොලීසියට අමතට බල ඇණි කැදවීමටද සිදුව ඇත.

දලදා මාලිගාව වැදපුදා ගැනීමෙන් පසු රාජපක්‍ෂ මහතා අනුරාධපුර ජයශ‍්‍රී මහා බෝධිය වැදපුදා ගැනීම සදහා පිටත්ව යයි.


gossip lanka