මෛත්‍රී එක්ක වැඩකරන්න කිසිම බාධාවක් නැහැ - මහින්ද

තමාට ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා සමඟ එක්ව කටයුතු කිරීමට කිසිදු බාධාවක් නැතැයි ජනාධිපතිවරයා විසින් පත්කළ අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසයි.

තමන් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය සමඟ එක්ව දීර්ඝ කාලයක් පුරා ‍ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා සමඟ කටයුතු කර ඇති බව පෙන්වා දෙන
මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා, එක්ව කටයුතු කිරීමේ කිසිදු බාධාවක් නැතැයිද පෙන්වා දෙයි.

පළමුව රට ආරක්ෂා කිරිම ගනු ලැබූ තීන්දුවල ඉලක්කය බව පෙන්වා දෙන ඒ මහතා තමන් සහ ජනාධිපතිවරයාට එක්ව රට සංවර්ධනය කරා ගෙන යෑමේ අභීයෝගය ඇති බවත් එය ජය ගැනීමට සියලු ශක්තිය යොදවන බවද කියා සිටි.

තමාත් මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාත් එක්ව කටයුතු කර ඇති බවත් මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා අද සිටින්නේ තමා එදා සිටි පුටුවේ බවත් කී මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා එබැවින් ජනාධිපතිවරයා සමඟ එක්ව රට ගොඩනැඟීමේ වැඩපිළිවෙළ ඉදිරියට කරගෙන යාමේ කිසිදු බාධාවක් නැතැයිද කියා සිටියේය.gossip lanka