ඇමැති වාහනවලට කෝටි 559යි: අගමැති වාහනයට කෝටි 30යි

අරලියගහ මන්දිරයේ සිට පාර්ලිමේන්තුවට එන්නට අගමැතිවරයාට ලක්ෂ 3000ක වාහනයක් අවශ්‍ය දැයි ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නායක අනුර කුමාර දිසානායක පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රශ්න කළේය.

ඇමැතිවරුන්ට වාහන ගෙන්වා ගැනීම සඳහා පරිපූරක ඇස්තමේන්තු මඟින් රුපියල් මිලියන 5,593ක් ලබාගෙන තිබෙනවා. තමුන්නාන්සේලා
මහජනතාවට පටි තද කරගන්න කියලා කියනවා. තමුන්නාන්සේලාගේ සුඛවිහරණය සඳහා වාහන මිලදී ගන්නවා.

තමුන්නාන්සේලාගේ වැරැදි ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිය නිසා අද රුපියල අවප්‍රමාණය වී තිබෙනවා. මහ බැංකුව ඩොලර් මිලියන 184ක් මේ වනවිට රුපියල ස්ථාවර කරගැනීම සඳහා නිදහස් කර තිබෙනවා. මේ වසර අවසාන වනවිට ඩොලර් එක රුපියල් 200ට ආසන්න වෙනවා. ඒක නවත්වන්න බැහැ.

ඇමෙරිකාවට හෙම්බිරිස්සාව හැදුණොත් ලංකාවට නිවුමෝනියාව හැදෙන ආර්ථිකයක් මේ රටට අවශ්‍ය නැහැ. අද හැම ඇමැතිවරයකුම ගන්නේ රුපියල් ලක්ෂ 400ට වැඩි වාහන. එහෙම කරලා 'මරුටි' වාහනයට සම්බාධක දානවා.

- මවුබිම
gossip lanka