මහින්ද අගමැතිකම ගැනීමේ අරමුණ මෙන්න !

භාරකාර ආණ්ඩුවක් යටතේ වහාම මහ මැතිවරණයක් පැවැත්වීම තම දේශපාලන ඉලක්කය බව 'පොහොට්ටු' පක්ෂයේ ප්‍රධානියකුපැවසිය.

මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අගමැති ධුරය භාරගැනීමට එකඟ වුයේ එම අරමුණ සාක්ෂාත් කරගැනීම සඳහා බවද ඔහු කියා සිටියේය.

මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අගමැති කිරීම සාධාරණිකරණය කිරීමට අවශ්‍ය
පාර්ලිමේන්තුවේ බහුතර බලය සඳුදා රටහමුවේ පෙන්වන බව අවධාරණය කල එම ප්‍රකාශකයා, ඒකාබද්ධයේ මන්ත්‍රීවරුන් කිහිප දෙනෙකු අද කැබිනට් අමාත්‍යවරුන් ලෙස දිව්රුම් දීමට නියමිත බවද සඳහන් කළේය.


gossip lanka