භාරකාර ආණ්ඩුවක් වෙනුවෙන් එජාපයේ 10ක් ඒකාබද්ධය සමග සාකච්ඡා !


භාරකාර ආණ්ඩුවක් පිහිටුවීම සඳහා එක්සත් ජාතික පක්‍ෂයේ මන්තී‍්‍රවරුන් දස දෙනෙකු එක් කර ගැනීමට ඒකාබද්ධ විපක්‍ෂය සාකච්ඡා පවත්වා ඇති බව වාර්තා වුණා.

ඒකාබද්ධ විපක්‍ෂයේ ප‍්‍රබලයන් කිහිප දෙනෙකු අවස්ථා කිහිපයකදී එම මන්තී‍්‍රවරුන් දස දෙනා සමග සාකච්ඡා පවත්වා ඇති බවයි වැඩිදුරටත් අනාවරණ වුණේ.

ජනාධිපතිවරයා භාරකාර ආණ්ඩුවක් පිහිටුවීමට එකඟ වන්නේ නම් ඊට සහය දැක්වීමට එම මන්තී‍්‍රවරුන්ගෙන් යහපත් ප‍්‍රතිචාර ලැබී ඇති බවද වැඩිදුරටත් වාර්තා වුණා. ජනාධිපතිවරයා සමග ඒකාබද්ධ විපක්‍ෂය ආණ්ඩුවක් පිහිටුවන්නේ නම් ඔවුන්ගේ වැඩපිළිවෙල කුමක් දැයි එළිදක්වන ලෙස එම මන්තී‍්‍රවරුන් ඉල්ලා ඇතැයි සඳහන්.
gossip lanka