රනිල් පැන්නූ ගමන් මම යලිත් එජාපයේ..- ඇමති වසන්ත සේනානායක

එක්සත් ජාතික පක්ෂයට නිවැරැදි නායකත්වයක් බිහි වෙන තුරු තමන් ආණ්ඩුවට සහයෝගය දක්වන බව ඊයේ දිනයේ සංචාරක සහ වනජීවී අමාත්‍යවරයා ලෙස දිවුරුම් දුන් වසන්ත සේනානායක මහතා සඳහන් කරයි.

ඔහු සඳහන් කරන්නේ ඇමති පදවියේ දිවුරුම් දුන්නද තමන් එක්සත්
ජාතික පක්ෂ සාමාජිකත්වය අත් නොහරින බවයි.

තමන් තවමත් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ සාමාජිකයෙකු වුවත් රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ නායකත්වය පිළි නොගන්නා බව ද ඔහු සඳහන් කරයි.

තමන් කොතැන සිටියද එක්සත් ජාතික පක්ෂයට වෙනත් නායකයෙක් බිහි කිරීම සඳහා මහන්සි වන බවත් නිවැරදි නායකයා බිහි වූ දවසට නැවතත් එජාපයට එකතු වීමට සූදානම් බවත් ඔහු කියා සිටී.

gossip lanka