"එජාපයට සහය දැක්වීමට ෆවුසි ගත් තීරණය හරි" - චන්ද්‍රිකා කියලා

එක්සත් ජාතික පක්ෂයට සහය දැක්වීමට තමන් ගත් තීරණය නිවැරදි එකක් යැයි හිටපු ජනාධිපතිනී චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මහත්මිය තමන්ට පැවසූ බව පාර්ලිමේන්තු මන්තී‍්‍ර ඒ. එච්. එම්. ෆවුසි පවසනවා.

මෙම තීරණයෙන් පසු ආණ්ඩුවේ පාර්ශ්වද තමන් සමග සාකච්ඡා කළ
බවයි මන්තී‍්‍රවරයා කියා සිටියේ.

මේ එහිදී වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වූ ඒ එච් එම් ෆවුසි මන්තී‍්‍රවරයා.

"මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජානාධිපතිතුමා, බැසිල් රාජපක්ෂ, හිටපු ජනාධිපතිනි චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක මට කථා කළා. කවුරු කතා කළත් අපිටත් හිතන්න මොළයක් තියෙනවානේ. ඒ පුංචි මොළේ කල්පනා කරලා මේක තමයි කරන්න ඕනේ කියලා තීරණය කළා. දැන් බහුතරය තියෙන එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ආණ්ඩුව කරන්න භාර දීලා සාකච්ඡා කරලා මැතිවරණයකට යන එක තමයි කරන්න තියෙන දේ. ජනාධිපතිතුමායි අගමැතිතුමායි එක පැත්තේ වුණාම සාධාරණ මැතිවරණයක් එන්නේ නෑ."