නපුරු බලවේග පරාජය වේවා - සම්බන්ධන් දීපවාලි පණිවිඩයෙන් කියයි

අප ජනතාවගේ අපේක්‌ෂාවන් හා අභිලාෂයන් අර්බුදයකට ලක්‌ව ඇති මොහොතේ නපුරු බලවේග පරාජයට පත් වී සත්‍ය හා සාධාරණය ඉටු වේවා යෑයි ප්‍රාර්ථනා කරන බව විපක්‌ෂ නායක සහ දෙමළ ජාතික සන්ධාන නායක ආර්. සම්බන්ධන් මහතා නිකුත් කළ දීපාවලි සුබ පැතුම් පණිවිඩයේ සඳහන් කර ඇත.

එම පණිවිඩය මෙසේය.

ශ්‍රී ලංකාවාසී සියලු දෙනාටම දීපාවලි සුබ පැතුම්
ගෙන ඒමට ලැබීම සතුටට කරුණකි.

අප ජනතාවගේ අපේක්‌ෂාවන් හා අභිලාෂයන් විශාල අර්බුදයකට ලක්‌ව ඇති මෙම කාලවකවානුවේදී නපුරු බලවේග පරාජයට පත් වී, සත්‍ය හා සාධාරණය ඉටු වේවායි මම ප්‍රාර්ථනා කරමි.

තවද, අපගේ ජනතාවට ස්‌ථිරසාර සාමයත්, සැබෑ නිදහසත් උදාකර ගැනීමට ලැබේවායි යන්නද මාගේ ප්‍රාර්ථනයයි. අප ජනතාව දෛනික ජීවිතයේදී මුහුණ දෙන ආපදාවන් තුරන් වී ශක්‌තිමත් ජීවිතයක්‌ ගත කිරීමට දෙවියන්ගේ ආශීර්වාදය ලැබේවා·

ලක්‌වාසී ජනතාවට ප්‍රීතිමත් දීපාවලි දිනයක්‌ වේවා.