"නිය පොත්තෙන් කැඩිය හැකි දේ පොරවෙන් කපා දැමිය යුතු නෑ" ආවා කල්ලිය මඩින්න නව රජය කළ මහා මෙහෙයුමෙන් 'ආවා' ලොක්කෙක් ඇතුලට!

උතුරු පළාතේ භීෂණය ඇති කරමින් ක්‍රියාත්මක වූ ආවා කල්ලිය මැඩලීමේ මෙහෙයුමක් නව රජය විසින් අරඹා තිබෙනවා. මේ අනුව ආවා කල්ලිය පිළිබඳ විමර්ෂණය එහි සාමාජිකයන් වහාම නීතියේ රැහැනට
කොටු කර ගන්නා ලෙසට ආරක්ෂක අංශයන්ට උපදෙස් ලැබී තිබෙන බව කියවේ.

මේ අතර යාපනයේ ක‍්‍රියාත්මක වූ ‘‘ආවා ගෲප්‘‘ කල්ලිය වවුනියාවේද ක‍්‍රියාත්මක බවට වවුනියාව පුරා පෝස්ටර් ප්‍රචාරණයක් සිදු කළ පුද්ගලයෙකු පොලීසිය විසින් 2 දා අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ. පොලීසිය පවසන්නේ පසුගිය ඔක්තෝබර් 01 දා වවුනියාවේ දුම්රිය ස්ථානය කුරුමන්කාඩු හන්දිය වෛරවපුලියන්කුලම, යන ස්ථාන වල මෙන්ම තවත් පළාත් කීපයක මේ පෝස්ටර් තිබූ බවයි.

ඇතැම් පෝස්ටර් අලවා තිබූ අතර තවත් පෝස්ටර් තැනින් තැන බිම දමා තිබුණි.

මේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් වවුනියාව පොලීසිය කළ විමර්ශනයකට අනුව එම පෝස්ටර් ඇලවීමේ සිද්ධියට වවුනියාව දිස්ත්‍රික් ආවා කල්ලි නායකයෙකු වන බාබු නමින් අන්වර්ත නාමයකින් හදුන්වන පුද්ගලයෙකු සම්බන්ධ බවට තොරතුරු ලැබී තිබේ. ඒ අනුව ක‍්‍රියාත්මක බුද්ධි නිලධාරීන් කණ්ඩායමක් සැකකරු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.