මටත් කෝටි 30ක් දෙන්න හැදුවා.. මං බෑ කිවුවා.. - බුද්ධික

තමනට ආණ්ඩුවට එක් වන්නේ නම් කෝටි 30ක් දෙන්නට යෝජනා වූ බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී බුද්ධික පතිරන මහතා පවසයි.

තමන් එම යෝජනාවට පයින් ගැසූ බවත් මුදලට විකිණෙන්නන්ට තමන් විසින් ලබා දුන්නේ හොද ආදාර්ශයක් බවත් මන්ත‍්‍රීවරයා සදහන් කරයි.

කෙසේ වෙතත් මෙම මුදල දෙන්නට යෝජනා කලේ කවුද කොහේදීද යන්න හෝ ඒ බවක් තහවුරු කල හැකි කිසිදු වීඩියෝ හෝ හඬ පටයක් ඔහු විසින් හෙලි කර නැත.