ජාතිය ඇමතුවේ අද නඩුවටයි - කිරිඇල්ල

මන්ත්‍රීවරු මිලදී ගත්තැයි, පාර්ලිමේන්තුවේ කලකෝලාහල ඇති වෙතැයි කියා පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරීමට ව්‍යවස්ථාවේ අවස්ථාවක් නැතැයි ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා කියයි.

ඒවා ඕපාදූප බවත්, ඕපාදූපවලට පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරිය නොහැකි
බවද කිරිඇල්ල මහතා කියා සිටියේය.

කළකෝලහල තත්ත්වයන් පාර්ලිමේන්තුව පටන් ගත් දා සිට ඇතැයි ද ඔහු සඳහන් කළේය.

තමා නීතීඥයකු ලෙස කියා සිටින්නේ ඊයේ ජනාධිපතිවරයා ජාතිය අමතමින් මේවා කියා සිටියේ අද නඩුවට බවටද ඔහු චෝදනා කළේය.


gossip lanka