මන්ත්‍රි වුනත් අගමැති වුනත් මහින්ද කතා කරන්නේ..මට මේක ලොකු නෑ ..

පසුගිය සමයේ රටේ පැවති සමාජ ආර්ථිකමය ප්‍රශ්ණ නිසා අග්‍රාමාත්‍යදූරය භාර ගැනීමට කටයුතු කළ බව මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසයි.ඒ ඔහු මේ වන විට පාර්ලිමේන්තුවේ විශේෂ ප්‍රකාශයක් සිදුකරමින් සිටින අවස්ථාවේයි.

අර්බුදය විසඳගන්න පාර්ලිමේන්තුවේ 225ට අවස්ථාව නොදී එම අවස්ථාව
ජනතාවට ලබාදෙන ලෙසත්, ශබ්දයෙන් විශ්වාසභංග යෝජනා සම්මත කර ගත නොහැකි බවත් ඔහු සඳහන් කළේය.

කෙසේ වෙතත් විපක්ෂයෙන් එල්ලවූ බාධා මැද අග්‍රාමාත්‍ය්‍යවරයා මෙසේද සඳහන් කළේය

මන්ත්‍රි වුනත් අගමැති වුනත් මහින්ද කතා කරන්නේ..මට මේක ලොකු නෑ ..මට අගමැතිකම ලොකු නෑ හිතන්න එපා අගමැතිකමට කතා කරනවා කියලා
gossip lanka