ජනාධිපති පාර්ලිමේන්තුව කල් දැමීම නීත්‍යානුකූලයි.. එය අභියෝග කල නොහැකියි…- නීතිපති

ජනාධිපතිවරයා විසින් පාර්ලිමේන්තු සැසිය අවසන් කිරීමට ගත් තීරණය අධිකරණය හමුවේ අභියෝගයට ලක් කළ නොහැකි යයි නීතිපතිවරයා විසින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට දැනුම් දී තිබේ.

එනිසා පාර්ලිමේන්තු සැසිය අවසන් කිරීමට ජනාධිපතිවරයා විසින් නිකුත්
කර ඇති ගැසට් නිවේදනය බලරහිත කරන්නැයි ගොනු කර ඇති මුලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සම විභාගයට නොගෙන ඉවත්නැයිද නීතිපතිවරයා ඉල්ලා සිටියේය.

අදාල ගැසට් පත‍්‍රය අහෝසි කරන ලෙස නියෝග කරන්නැයි ඉල්ලමින් නීතීඥ නාගානන්ද කොඩිතුවක්කු විසින් ගොනු කරන ලද මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සමක් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් කැදවූ අවස්ථාවේදී මෙම දැනුම් දීම කර ඇත.