හානියේ අලාභය මන්ත්‍රීවරුන්ගෙන් අය කර ගැනීමට යයි !

පාර්ලිමේන්තුවේ ඇතිවූ කළහාකාරී සිදුවීම්වලදී පාර්ලිමේන්තු දේපළවලට සිදුවු හානියේ අලාභය එම ක්‍රියාවලට වගකිව යුතු මන්ත්‍රීවරුන්ගෙන් අයකර ගැනීම සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තුවේ අවධානය යොමුව ඇතැයි නියෝජ්‍ය කතානායක ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා කියයි.

ඒ සම්බන්ධයෙන් මේ වන විට සාකච්ඡා ආරම්භ කර ඇති බවද
ඔහු කියා සිටී.

පාර්ලිමේන්තු ඉංජිනේරු අංශයේ විශේෂ කණ්ඩායමක් පාර්ලිමේන්තුවේ දේපළවලට සිදු වු හානි තක්සේරු කරමින් සිටින බවද ඔහු සඳහන් කළේය.

මේ අතර පාර්ලිමේන්තු ආචාර ධර්මවලට පටහැනිව ක්‍රියා කිරීම සම්බන්ධයෙන්, ඒ ඒ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට එරෙහිව ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට ද පියවර ගන්නා බව ද නියෝජ්‍ය කථානායක ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා පවසයි.

ඔහු සඳහන් කළේ, පවතින තත්ත්වය යථාතත්ත්වයට පත්වීමෙන් පසු ඒ පිළිබඳව කටයුතු කරන බවයි.

පසුගිය දින කිහිපයේ පාර්ලිමේන්තු සභාගර්භයේ ඇතිවු කළහාකාරී සිදුවීම් සහ එම ක්‍රියාවලට සම්බන්ධ මන්ත්‍රීවරුන් පිළිබඳව පාර්ලිමේන්තු කැමරා දර්ශන උපයෝගී කරගනිමින්, කථානායකවරයා විසින් පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කිරිමට ද නියමිතව ඇතැයි ද මේ අතර වාර්තා වේ.

පසුගිය දින කිහිපයේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඇති වූ කළහකාරී තත්ත්වයන් හේතුවෙන් සෙංකෝලය තැන්පත් කරන ස්ථානයට හා පාර්ලිමේන්තුවේ මයික්‍රෆෝන කිහිපයකට හානි සිදුව ඇතිවු අතර ඒවා යළි ඊයේ පාර්ලිමේන්තුව රැස්වීමට පෙර යථාතත්ත්වයට පත් කෙරිණ.

gossip lanka