පාර්ලිමේන්තුවේ මහා ගුටි බැට හුවමාරුවක් - (LIVE)

පාර්ලිමේන්තුවේ මේ වන විට ගුටිබැට හුවමාරුවක් ඇති වී තිබේ. ආණ්ඩු පක්ෂ සහ විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන් කතානායක ආසනය අසලට පැමිණ මෙම ගුටිබැට හුවමාරුව සිදු කර ගනිමින් ඇත.

අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පාර්ලිමේන්තුව අමතමින් ඔහු කියා
සිටියේ මහ මැතිවරණයක් සඳහා යෝජනා සම්මතයට සියලුම විපක්ෂ මැති ඇමතිවරුන්ට ආරාධනා කරන බවයි.

ඒ අවස්ථාවේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ යෝජනා වූයේ එය ප්‍රතික්ෂේප කරමින් පාර්ලිමේන්තුවේ යෝජනාවක් සම්මත කරන ලෙසයි.

මහ මැතිවරණයක් එපා යයි එජාපය පාර්ලිමේන්තුවේ ඡන්ද විමසීම ඉල්ලා සිටීමත් සමගම මෙම උණුසුම් තත්වය ඇති විය.


gossip lanka