"මහින්ද මහත්තයා ආපු ගමන් ආර්ථිකය විජ්ජාවෙන් වගේ ගොඩ යනවා කිව්වා, දැන් ගොඩ ගියාද?"- පාඨලී

"මහින්ද මහත්තයා ආපු ගමන් ආර්ථිකය විජ්ජාවෙන් වගේ ගොඩ යනවා කිව්වා, දැන් ගොඩ ගියාද? යැයි ජාතික හෙළ උරුමයේ මහලේකම් පාඨලී
චම්පික රණවක මහතා පවසයි.

ඒ කළුතර පැවතී යුක්තියේ ජනහඬ ජන හමුවකට එක්වෙමිනි.

එහිදී ඒ මහතා මෙසේ අදහස් දැක්විය.

"මතයක් තිබුණ, මහින්ද මහත්තයා ආපු ගමන් ආර්ථිකය විජ්ජාවෙන් වගේ ගොඩ යනවා කියලා. දැන් හම්බන්තොට වරාය ජනසතු කරාද අප්පච්චි?හම්බන්තොට වරාය දැන් ජනසතු කරලද අප්පච්චි? කියල අපි අහනවා. ඒ වගේම 2001 ජූනි මාසෙදි පී.බී. ජයසුන්දර චීනෙ ගියා. චීනෙට ගිහිල්ල, හම්බන්තොට වරාය, පුත්තලම බලාගාරය, මත්තල ගුවන්තොටුපල, කොළඹ දකුණු වරාය චීනෙට දෙන්න එදා ජයසුන්දර කතා කළා. ඉන්දියාවට ගිහිල්ලා, ත්‍රිකුණාමලේ තෙල් නිධි ටික දෙන්න කතා කළා. ඒවා නැහැයි කියන්න මහින්දට බැහැ. මම පුත්තලම බලාගාරය දෙනවට විරුද්ධව තමයි මහින්දට එරෙහිව සටන ආරම්භ කරලා එළියට බැස්සේ. මම නොහිටිය නම් මෙලහට ඒ බලාගාරෙත් මහින්ද එදා විදේශිකයන්ට ලබා දීලා. ඔහොමයි අප්පච්චි ජාතික සම්පත් පිටරටවල් වලට විකුණන්න හැදුවේ."

"දැන් සිංගප්පූරු ගිවිසුම බන්දුල අවලංගු කරලද? සිංගප්පූරු ගිවිසුම අවලංගු කරනව කියල කිව්වා..දැන් අවලංගු කරලද? දැන් රුපියල නැගලද? මිත්‍රවරුණි ආර්ථිකය සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවරයි. ආයෝජන ඔක්කොම ආපහු ගිහිල්ලා.අපි මේ කලුතර නගරයේ ආඩම්බර විදිහට, බස් නැවතුම, ඒ වගේම මේ එහාපැත්තෙ තියෙන නීතිඥ සංකීර්ණය, කඩ සාප්පු සංකීර්ණය, අපේ ආණ්ඩුවෙන් අපි ඔබ තුමාලට හදලා දුන්නා. ඒවා මේ රට ණය කරලා කරපුව නෙවෙයි. මේ රට ශක්තිමත් කරලා අපි කලුතරට කරලා දුන්නේ. මේ රටේ ආයෝජන ටික ආපහු යනවා. මේ රටේ ණය වලට පොලිය ඩබල් වෙලා තියෙනවා. මේ රාජපක්‍ෂගේ, සිරිසේනගේ කුමන්ත්‍රණය නිසා ලබන අවුරුද්දේ මේ අපි තමුන්නාන්සේලා ඔක්කොටොම රුපියල් තිස් දාහක වැය බරක් පැණවිලා තියෙනවා. මේ ආර්ථිකය වනසපු එකේ ප්‍රතිඵලයක් හැටියට" යැයි පැවසීය.