මහින්ද අගමැති ලෙස පිළිනොගත්තොත් පාර්ලිමේන්තුවේ ඊළගට කරන දේ ප්‍රසන්න රණවීර කියයි

ජනාධිපතිවරයා විසින් පත්කරන ලද අගමැතිවරයා වන මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පිළිගෙන කටයුතු නොකළහොත් කතානායකවරයාට මින් ඉදිරියට ද දැඩි ිඅයෝගයන්ට පාර්ලිමේන්තුව තුළ මුහුණ දීමට සිදුවනු ඇති බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ප්‍රසන්න රණවීර මහතා සඳහන් කරයි.

පාර්ලිමේන්තුවට විධිමත් ආකාරයෙන් ඉදිරිපත් කරන විශ්වාසභංගයක් සඳහා මුහුණ දීමට තම පාර්ශවය සැමවිටම සූදානම් යැයි ද ඔහු සඳහන් කරයි.
එසේ නොකර කතානායකවරයා අත්තනෝමතිකව එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ අතකොළුවක් සේ කටයුතු කරන්නේ නම් ඊට එරෙහිව තම උපරිම වැර යොදා පාර්ලිමේන්තුව තුළ සටන් වදින බව ද ඔහු සඳහන් කළේය.
gossip lanka