පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරීමේ බලය ජනාධිපතිවරයා සතුයි - නීතිපති කියයි

පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරීමේ බලය ව්‍යවස්ථාවට අනුව ජනාධිපතිවරයා සතු බව නීතිපති ජයන්ත ජයසුරිය මහතා අද (13) ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය හමුවේ ප්‍රකාශකර සිටියේය.

ඒ, ජනාධිපතිවරයා ගත් තීරණයට එරෙහිව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ ගොණුු කෙරුණු පෙත්සම් අද දෙවන දිනටත් සලකා බැලූ අවස්ථාවේදීය.

දිගු වේලාවක් නීතිපතිවරයා විසින් සිය කරුණු
දැක්වීම සිදු කලේය.

ජනාධිපතිවරයා විසින් පාර්ලිමේන්තුව කල් දැමීමට විරුද්දව පාර්ශව 13ක් විසින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය හමුවේ පෙත්සම් ගොනු කර ඇත.

gossip lanka