අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලයේ මුල්‍ය පහසුකම් අත්හිටුවන්න යෝජනාවක්

කථානයවරයා සමඟ පැවති පක්ෂ නායක රැස්වමේදී කරුණු තුනක් සම්බන්ධයන් යෝජනා තුනක් ඉදිරිපත් කළ බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රාජිත සේනාරත්න මහතා පවසයි.

පක්ෂනාය රැස්වීමේදී ප්‍රථමයෙන් පාර්ලිමේන්තු තේරීම් කාරක සභාවක් පත් කර ගත් බවත් දෙවනුව  පාර්ලිමේන්තුව කැඳවා කල් තබා ගැනීමට
එකඟවු බවත් රාජිත සේනාරත්න මහතා කියා සිටියේය.

මේ අතර අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය සඳහා මුල්‍ය පහසුකම් අත්හිටුවන් ලෙස තුන්වන යෝජනාව ඉදිරිපත් කළ බව ද රාජිත සේනාරත්න මහතා මෙහිදී සඳහන් කළේය.මේ සදහා සහභාගීවූ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රීවරුන් 
රවී කරුණානායක
නවීන් දිසානායක
චතුර සේනාරත්න
නාලක කොලෝන්
හෙක්ටර් අප්පුහාමි
කාවින්ද ජයවර්ධන
gossip lanka