අපේ ඉල්ලීම් දෙන බවට ලිඛිත පොරොන්දුවක් දෙන කණ්ඩායමට සහාය දෙනවා..- දෙමල සන්ධානය

පාර්ලිමේන්තුව තුල බහුතරය පෙන්වීම සදහා තම සහයෝගය ඉල්ලා සිටිනකණ්ඩායම් තම ඉල්ලීම් සදහා එකග වෙමින් ලිඛිත පොරොන්දුවක් ලබා දිය යුතු බව දෙමල ජාතික සන්ධාන නායක ආර්. සම්බන්ධන් මහතා සදහන් කරයි.

පාර්ලිමේන්තුවේ බහුතරය පෙන්වීම සහා පාර්ශව දෙකෙන්ම තමනට
ආරාධනා ලැබී ඇති බවත් ඔවුන් දෙපිරිස විසින් කවුරුන් හෝ තම සන්ධානයේ ඉල්ලීම් පිලිගන්නේ නම් නම් ඔවුනට සහයෝගය ලබා දීම සලකා බලන බවද ඔහු පවසයි.

දෙමල ජාතින සන්ධානය ඉල්ලන ඉල්ලීම අතර මූලිකම ඉල්ලීම වන්නේ ෆෙඩරල් හැඩය ගත් නව ආණ්ඩු ක‍්‍රම ව්‍යවස්ථාවයි. උතුර හා නැගෙනහිර එක් කිරීම ඔවුන්ගේ ඉල්ලීමකි.

gossip lanka