රංගේ බණ්ඩාරට ඩොලර් මිලියන 2.8 ක ලංසුවක්

පක්ෂ මාරු කිරීම වෙනුවෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පාලිත රංගෙ බණ්ඩාර මහතාට ඩොලර් මිලියන 2.8 ක් ලංසුවක් පැමිණි බව එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හර්ෂද සිල්වා මහතා පවසයි.

රංගෙ බණ්ඩාර මහතා මේ බව කථානායක කරු ජයසූරිය මහතාට
පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවැසූ බවත් එසේම ඔහු පැවසූ පරිදි මේ පිළිබඳව අල්ලස් හෝ දූෂණ කොමිෂන් සභාවට පැමිණිලි කරනු ඇති බවත් මන්ත්‍රීවරයා වැඩිදුරටත් කියා සිටී.