ඉදිරි ඡන්දයට එජාපයෙන් ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදී පෙරමුණක්

එක්සත් ජාතික පක්‍ෂය ඉදිරි මැතිවරණයට මුහුණදීම සඳහා ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදී පෙරමුණක් ගොඩනගා එය ලියාපදිංචි කරන බව එජාප නායක රනිල් වික‍්‍රමසිංහ මහතා පැවසීය.

ඒ මහතා මේ බැව් පැවසුවේ ඊයේ (28 වැනිදා) අරලියගහ මන්දිරයේදී
පැවැති එජාප පළාත් පාලන ආයතන නියෝජිතයන්ගේ හමුවේදීය. 04 වැනි පිටුවට

රට තුළ ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදය ඇති කළ යුතු බවටත්, ඉදිරි මැතිවරණයේදී එක්සත් ජාතික පක්‍ෂය ජයග‍්‍රහණය කිරීම සඳහා පුළුල් ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදී පෙරමුණක් ලෙස ඉදිරිපත් වන බවත් එම පෙරමුණ ගොඩනැඟීම වහාම ආරම්භ කරන බවත් රනිල් වික‍්‍රමසිංහ මහතා සඳහන් කළේය.

ඒ මහතා මේ බැව් පැවසුවේ ඊයේ (28 වැනිදා) අරලියගහ මන්දිරයේදී පැවැති එජාප පළාත් පාලන ආයතන නියෝජිතයන්ගේ හමුවේදීය.

රට තුළ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ඇති කළ යුතු බවටත්, ඉදිරි මැතිවරණයේදී එක්‌සත් ජාතික පක්‍ෂය ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා පුළුල් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පෙරමුණක්‌ ලෙස ඉදිරිපත් වන බවත් එම පෙරමුණ ගොඩනැඟීම වහාම ආරම්භ කරන බවත් රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සඳහන් කළේය.

අකිත පෙරේරා