"රට නැවතත් ගල් යුගයට" ලංකාවේ ත්‍රීමාණ චිත්‍රපට තහනම් ? චිත්‍රපට සංස්ථාවෙන් අපූරූ තීන්දුවක් !

ශ්‍රී ලංකාවේ ත්‍රිමාණ සජීවීකරණ චිත්‍රපට ප්‍රදර්ශනය සඳහා චිත්‍රපට සංස්ථාවෙන් රෙගුලාසි පනවා තිබෙන බවට වාර්තා වෙනවා.

මේ අනුව මේ දිනවල ලොව පුරාම ත්‍රිමාණ චිත්‍රපටයක් ලෙස ප්‍රදර්ශනය වන DC Comics චිත්‍රපට‍යක් වන Aquaman චිත්‍රපටය ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රදර්ශනය වන්නේ සාමාන්‍ය ද්වීමාණ චිත්‍රපටයක් ලෙසිනි.
මේ සදහා හේතුව චිත්‍රපට සංස්ථාව විසින් පනවා තිබෙන රෙගුලාසි බව චිත්‍රපට ආනයනකරුවන් පවසනවා. එම රෙගුලාසි සඳහා චිත්‍රපට සංස්ථාව විසින් නිශ්චිත හේතුවක් ප්‍රකාශ නොකරන බවටත් ඔවුන් චෝදනා කරනවා.

කෙසේ වෙතත් නිළධාරීන් කිහිපදෙනෙකුගේ ක්‍රියාකලාපය හේතුවෙන් සමස්ත ශ්‍රී ලාංකේය චිත්‍රපට රසිකයන්ගේ රසවින්දනයට බාධා සිදු වීම කිසිසේත්ම අනුමත කළ නොහැකි සිදුවීමකි.