පළමු ඉණිම අසාර්තක වුවත් දෙවනි ඉණිම හරියට ක්‍රීඩා කරනවා - අජිත් පෙරේරා

අඩුපාඩු හදා ගනිමින් එක්සත් ජාතික පක්ෂ නව රජය ඉදිරියට යන බව කැබිනට් නොවන අමාත්‍ය අජිත් පී පෙරේරා මහතා පවසනවා.

කොළඹදී මාධ්‍යයට අදහස් දක්වමින් ඔහු අවධාරණය කළේ ගෙවීගිය කාල සීමාව තුල ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ආරක්ෂා කිරීමට විශාල සටනක් සිදු කිරීමට සිදුවූ බවයි.


එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඕනෑම මොහොතක මැතිවරණයට සූදානම් බවයි අජිත් පී පෙරේරා මහතා කියා සිටියේ.
gossip lanka