රජයේ වියදම් : අතුරු සම්මත ගිණුම හෙට පාර්ලිමේන්තුවට

ඉදිරි මාස තුන සඳහා රජයේ වියදම් පියවා ගැනීම පිණිස අතුරු සම්මත ගිණුමක් හෙට (දෙසැම්බර් 21) පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත බව එජාප මහ ලේකම් අකිල විරාජ් කාරියවසම් මන්ත්‍රීවරයා පැවසීය.

ගෝලීය මෙන්ම මෙරට ද දැනට පවතින ආර්ථික තත්ත්වයන් සලකා බලා
එම අතුරු සම්මත ගිණුම සකස්‌ කර ඇති අතර එහිදී ජනතාවට ලබාදිය හැකි උපරිම සහන ලබාදීමට කටයුතු කරන බව අකිල විරාඡ් කාරියවසම් මහතා තවදුරටත් පැවසීය.

නව ආණ්ඩුවේ මුදල් අමාත්‍යවරයා විසින් මෙම අතුරු ගිණුම හෙට පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරනු ඇත.

gossip lanka