තොණ්ඩමන් ආණ්ඩුවට එන්න හදයි - දිගම්බරන් විරුද්ධ වෙයි

ලංකා කම්කරු කොංග්‍රසයේ නායක හා හිටපු අමාත්‍ය ආරුමුගන් තොණ්ඩමන් සහ හිටපු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය මුත්තු සිවලිංගම් ආණ්ඩු පක්ෂයට එක්වීමට කැමැත්ත පළකර තිබේ.

ආණ්ඩුවට එක් වීම සඳහා මුලින්ම කැමැත්ත පළකර ඇත්තේ මුත්තු සිවලිංගම් මහතා වන අතර ඔහු පමණක් ආණ්ඩුවට එක්වුවහොත් ලංකා කම්කරු කොංග්‍රසය දෙකඩ වන හෙයින් තොණ්ඩමන් මහතාගේ සහය ගැනීමටද තීරණය වී තිබේ. ඒ අනුව එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ඉදිරිපෙළ නායකයෙක් තොණ්ඩමන් මහතා සමඟ සාකච්ජා කර ඇත. එම සාකච්ජාව සාර්ථක වී ඇති අතර ඒ අනුව ආරුමුගන් තොණ්ඩමන් මහතාට ආණ්ඩුවට සහය පළකිරීමට කැමැත්ත දී ඇති බව වාර්තා විය.

 අවසානයේදී ලංකා කම්කරු කොංග්‍රසයද දෙකඩ නොවී ප්‍රශ්නය බේරාගැනීමට ඔවුන්ට හැකි වී තිබේ.

කෙසේවෙතත් ඔක්තෝම්බර් 26 වෙනිදා සිදුවූ දේශපාලන පෙරළියෙන් පසු ඔවුන් මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට සහය දීම සඳහා ජනාධිපතිවරයා සමඟ එක් විය.

එවැනි පසුබිමක යළි ඇතිව තිබෙන එකඟතාවන්ට හිටපු අමාත්‍ය පැළඳි දිගම්බරන් මහතා එකහෙළාම විරුද්ධ වී ඇති බව සඳහන්.

 හිටපු අමාත්‍ය පලනි දිගම්බරන් මහතා ඊට විරුද්ධ වී ඇත්තේ ඔවුන් ආණ්ඩු පක්ෂයට එක්වීම අවශ්‍ය නැති බව පවසමිනි. පසුගිය කාලයේ ඔවුන්ගේ හැසිරීම් සහ වතුකම්කරු වැටුප් ප්‍රශ්නය හමුවේ ඔහුගේ හැසිරීම දැඩි විවේචනයට එල්ල වී ඇති හෙයින් පලනි දිගම්බරන් පවසා ඇත්තේ ස්ථාවර ප්‍රතිපත්තියක් නොමැති අය යළි ආණ්ඩුවට එක්කරගැනීම අනවශ්‍ය බවයි.

කෙසේවෙතත් මේ වන විට ආරුමුගන් තොණ්ඩමන් මහතා ඔහුගේ කණ්ඩායම ආණ්ඩුවට එක්කර ගන්නවාද? නැද්ද? යන්න එක්සත් ජාතික පෙරමුණ අවසන් තීන්දුවකට පැමිණ නැත.