අවුරුදු 35ක් සිටි සියළු රාජ්‍ය නායකයන්ට වඩා මං ගෙවල් බෙදුවා.. පාර්ලිමේන්තුව කරගෙන යන්න බැරිවුනොත් මැතිවරණයක් කැදවනවා - ඇමති චම්පික

ගතවූ වසර 35ක කාලයක දී මෙරට සිටි සියලු රාජ්‍ය නායකයන් විසින් කොළඹ නගරයේ පැල්පත් වාසීන්ට ලබාදුන් නිවාස වලට වඩා දස ගුණයක නිවාස ප්‍රමාණයක් තමන් යටතේ මහානගර සහ බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය විසින් ගත වූ කෙටි කාලය තුළ ලබා දුන් බව ඇමති චම්පික රණවක මහතා පැවසීය.
කොළඹ පදනම් ආයතනයේ පැවැති විශේෂ හමුවක් අමතමින් ඇමැතිවරයා මෙම අදහස් පළ කළේය පැල්පත්වාසී මත් ද්‍රව්‍ය භාවිතා කරන්නන් ආර්ථික ප්‍රශ්න නිසා පීඩාවට පත්වූවන් ආදී සමාජයේ මිනිස් දූවිලි බවට පත්ව සිටින ජන කොටස් එම තත්ත්වයෙන් මුදා ගැනීම සඳහා වැඩපිළිවෙලක් රජය විසින් එන වසරේදී ක්‍රියාත්මක කළ යුතු යැයි ද ඇමැතිවරයා පැවැසීය.

ඉදිරි වසර මැතිවරණ වසරක් යැයිද ඇමැතිවරයා අනිවාර්යෙන්ම එම වසරේදී ජනාධිපතිවරණය පැවැත්විය යුතු ඇති බවද පැවසීය.

පක්ෂ අතර එකඟතාවක් ඇති වුවහොත් පළාත් සභා මැතිවරණය මෙන්ම අවුල්සහගත තත්වයක් ඇති වුවහොත් පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයක් පැවැත්වෙනු ඇති බව ද ඔහු එහිදී වැඩිදුරටත් කියා සිටියේය.