අගමැති යටතේ තිබූ වගා අරමුදලේ කෝටි 600ක් අතුරුදන්

පැවති පසුගිය ආණ්ඩුව තුළදී රනිල් වික්‍රමසිංහ අගමැති යටතේ පැවැති වගා බදු අරමුදලෙන් අතුරුදන්ව තිබෙන රුපියල් කෝටි 600කට ආසන්න මුදල පිළිබඳව කඩිනමින්ම පරීක්ෂණයක් ඇරඹිය යුතු බව සමස්ත ලංකා ගොවිජන සම්මේලනය ජනාධිපතිවරයාට අවධාරණය කර තිබෙනවා.

 එම සම්මේලනයේ ජාතික සංවිධායක නාමල් කරුණාරත්න ප්‍රකාශ කළේ ආණ්ඩුව කුමක් වුවත් වහාම මේ පිළිබඳව පරීක්ෂණ සිදුකළ යුතු බවයි.


2012 වර්ෂයේ හානි වූ කුඹුරු වෙනුවෙන් උතුරු මැද පළාත් සභාව ගෙනගිය සටනෙ හි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස එවකට ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා විසින් 2013 දී වගා බදු අරමුදලක් ඇරැඹූ අතර, එම අරමුදලට 2013 සිට රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික අංශයකින් 1%ක මුදලක් අයකරගත් බව ඔහු පෙන්වා දී තිබේ.

ඒ අනුව, දළ වශයෙන් වාර්ෂිකව එකී අරමුදලට රුපියල් කෝටි 160 කට අධික මුදල් එක්වන බව ඔහු පවසනවා. ඔහු පැවසුවේ පසුගිය වසරේ වගා හානි වූ ගොවීන් සඳහා වගා වන්දි ඉල්ලා එවකට කෘෂි රක්ෂණ මණ්ඩලයේ සභාපති සිඩ්නි ජයරත්නගේ අස්සනින්ම රුපියල් කෝටි 700 ක් ඉල්ලූ විට රනිල් වික්‍රමසිංහගේ ආණ්ඩුව ලබා දුන්නේ රුපියල් කෝටි 150 ක් බවයි.

ඒ අනුව, ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවට බැඳුම්කර හරහා සිදු වූ ක්‍රියාවලියම වගා බදු අරමුදලටත් සිදු කළා දැයි බරපතළ සැකයක් පවතින බවද ඔහු වැඩිදුරටත් පවසනවා.

-gossip.plus
gossip lanka