ලිට්‍රෝ ගෑස් සමාගමෙන් මට දුන්නේ ‘ධර්ම ප‍්‍රචාරක පුණ්‍යාධාරයක්’ - දඹර අමිල හිමි

තමන්  ලිට්‍රෝ  ගෑස් සමාගමෙන් මාසික වැටුපක් ලැබුවේ යයි පලවන වාර්තා ප‍්‍රතික්‍ෂෙප කරන බව පූජ්‍ය දබර අමිල හිමියෝ පවසති.

උන් වහන්සේ කියා සිටින්නේ තමන් එවන් වරදක් කර ඇත්නම් අත්අඩංගුවට ගෙන නීතිය ක‍්‍රියාත්මක කරන ලෙසයි.

තමන් වනහන්සේගේ ධර්ම ප‍්‍රචාරක කටයුතු හා සමාජ සත්කාරක වැඩ කටයුතු සදහා  ලිට්‍රෝ ගෑස් සමාගමෙන් අනුග‍්‍රාහකත්වය ඉල්ලා සිටි බවත් ඒ සදහා සමාගමේ සමාජ සත්කාරක අරමුදලෙන් අනුග‍්‍රහය ලැබුණ බවත් අමිල හිමියෝ කියා සිටිති.
කෙසේ වෙතත් අධිකරණය හමුවේ හෙලි වී ඇත්තේ අමිල හිමියන්ට ගෑස් සමාගමෙන් මාසික ගෙවීමක් සිදු කරන ලද්දේ සමාගමේ ව්‍යාපාර සංවර්ධන විධායකවරුන් ලෙස බවයි. ඒ සදහා ගෙවීම් කරන ලද වවුචරපත්ද අධිකරණයේදී හදුනාගනු ලැබ තිබේ.